Meni za navigaciju


Nacionalna i univerzitetska biblioteka „Sv. Kliment Ohridski“

Bulevar Goce Delčev 6, Skopski region
Severna Makedonija
Telefon: +389 2 311 5177
www.nubsk.edu.mk

Više informacija»
Svi tipovi lokacija Sve lokacije
   

B I B L I O T E K E